Over Edusom / Wie zijn wij

OVER EDUSOM 

Het Educatieve Samenwerkingsverband Omroepen Migranten (EDUSOM) verzorgt radio-,  televisie- en internetlessen voor:

 • Ghanezen
 • Somaliërs
 • Turken
 • Spaanstaligen
 • Marokkanen (in Berber en binnenkort ook in Arabisch)

Nederlands leren via radio, TV en internet

De overheid bezuinigt op inburgeringscursussen. Maar veel mensen hebben behoefte aan Nederlandse les. Daarom zijn gratis lessen welkom. Gelukkig zijn er  de migrantenomroepen die voorzien in deze behoefte. Zij bieden Nederlandse les op radio en TV en via internet.  Zij hebben het samenwerkingsverband Edusom opgericht om hun educatieve functie verder te ontwikkelen. Edusom maakt deel uit van ‘Venster op Amsterdam’.

Migrantenomroepen actief

Edusom bestaat uit migrantenomroepen die in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam via de lokale omroepen radio en TV maken. De eerste lessen werden al in 2006 uitgezonden.

ITTA

ITTA

Edusom wordt op didactisch gebied ondersteund door het  ITTA, het Instituut voor Taalonderwijs en Taalonderzoek Amsterdam, verbonden aan de UVA. Het ITTA ontwikkelde het lesprogramma met steun van de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Op www.stationnederlands.nl  is een digitaal oefenprogramma te vinden dat aansluit op de lessen van de radio en TV.   Uit onderzoek is gebleken dat de lesmethode vooral helpt om de woordenschat te vergroten en de  luistervaardigheid te verbeteren.

Demet TV

logo_groot_demettv

Demet TV

Demet TV is een lokale Turks- (en ook Nederlands-) talige televisiezender die uitzendingen verzorgt in de regio Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Door haar programmering vervult Demet TV een belangrijke sociale rol binnen de Turkse gemeenschap. De zender informeert in Nederland woonachtige Turken over voor de doelgroep relevante onderwerpen op het vlak van de Nederlandse politiek, maatschappij en cultuur. Actuele zaken die de doelgroep raken worden dagelijks gepresenteerd in een levendig actualiteitenbulletin.

Participatie en integratie

Demet TV geeft de doelgroep voorlichting over belangrijke zaken als opvoeding en de voorschool. Ook betrekt Demet TV de Turkse doelgroep bij discussies over maatschappelijke onderwerpen. De doelstelling van Demet TV kan dankzij haar programmering dan ook worden omschreven als:

‘Het bevorderen van participatie aan en integratie in de Nederlandse samenleving’

Tot de programma’s die deze doelstelling ondersteunen behoren naast het actualiteitenbulletin, de discussieprogramma’s en de informatieve programma’s, ook de Nederlandse taallessen die Demet TV sinds 2008 in haar programmering heeft opgenomen.

Lessen Nederlands

Demet TV heeft in 2013 vijftien uitzendingen Nederlandse taallessen aangeboden. Het cursusmateriaal is door een professionele docent die het Turks beheerst, afgestemd op de Turkstalige doelgroep. De taallessen kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van het reguliere NT2-/ Inburgeringsonderwijs, maar kunnen ook dienen om zelfstandig het Nederlandse taalniveau te verbeteren. De taallessen sluiten nauw aan op praktijksituaties. Aan de orde komen alledaagse onderwerpen als werk zoeken en werk hebben, gezondheid, opvoeding en onderwijs, praten met de buren en andere regelmatige terugkerende gebeurtenissen. De thema’s worden geïllustreerd aan de hand van korte fragmenten over het betreffende onderwerp. De lessen zijn goed toegankelijk voor de Turkse kijkers door een ondersteuning bij het verwerken van de Nederlandse lesstof in het Turks. De lessen worden aangevuld met lesmateriaal op internet. Tevens kunnen de lessen op internet nog eens worden teruggekeken. Hierdoor kan de geboden lesstof verder worden verdiept.

Ghanatta

ghanatta groot

Ghanatta

In 2013 gaat Ghanatta door met de uitzending van de ontwikkelde nieuwe thema’s en onderwerpen die wij ontvangen hebben van het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA). Met het oog op inburgering en taal bestaan de thema’s van het programma “Let’s Speak Dutch” uit dagelijkse gebeurtenissen die op CDs zijn opgenomen in de Nederlands taal op vier niveaus; Opstartlessen, Beginnerslessen, Pluslessen en Sterlessen.

De uitzending

Radio Ghanatta zendt de taallessen uit op dinsdag en donderdag. Na de voorbereidingen door het presentatie team beginnen ze met het gesprek/programma van de dag. Daarna volgt het volgende: de woorden leren, mee-/napraten, uitspraak, oefeningen en vragen van de dag/week.

In  2013 ziet ons live uitzendschema er als volgt uit:

Opstartlessen/Beginners:                      dinsdag tussen 15.00 uur en 17.00 uur.

Gevorderden/Sterlessen:                      donderdag tussen 15.00 uur en 17.00 uur.

Naast het lokale kanaal 104.6 Kabel en 99.4 Ether van Salto Kabelnet zijn de lessen live te beluisteren via streaming van www.ghanatta.nl. Ook kan men het programma volgen via www.salto.nl (Wereld Omroep).

De presentatie

Het presentatieteam bestaat uit 3 mensen bij elk niveau. De programma’s worden gepresenteerd in 3 talen: Engels, Ghanees en Nederlands. Hierbij ligt het accent ligt op de  Nederlandse taal. De luisteraars krijgen de gelegenheid tijdens de uitzending te bellen met hun vragen, antwoorden etc. Tijdens de uitzending worden de woorden en zinnen veel keren herhaald.

Extra ondersteuning

Het is niet de bedoeling dat onze radio lessen de gebruikelijke inburgeringscursussen van de Gemeente vervangen. Ze bieden extra ondersteuning bij een cursus. In 2002 is Radio Ghanatta op voordracht van gemeente Den Haag genomineerd voor het beste educatieve programma op de migrantenradio in het kader van de landelijk week van het leren. Ook in 2006 is ons programma ‘Let’s Speak Dutch’ wederom genomineerd voor het ‘beste educatieve programma’ door Salto Omroep in Amsterdam.

Luisterbereik

Als onderdeel van onze evaluatie hebben wij in december 2011 ruim 1.500 door het ITTA ontwikkeld vragenlijsten verspreid binnen onze doelgroep. Ruim 1.200 mensen hebben gehoor gegeven om de formulieren naar ons terug te sturen. Op grond hiervan kwamen wij tot de conclusie dat deze groep vrijwel geheel tot onze regelmatige  luisteraars behoort op het lokale kanaal in Amsterdam. Op het Internet heeft de websiteteller tijdens onze uitzendingen in de maand december 2011 dagelijks gemiddeld 3.600 hits ‘on line’ gehad. Deze verhoging komt vermoedelijk door het feit dat andere mensen van de doelgroep, woonachtig in andere steden buiten ons uitzending gebieden, online meeluisteren naar het programma. Onder hen zijn ook andere Engelssprekende Afrikanen uit onder andere Nigeria, Sierra Leone en Liberia. Ook in 2013 zien wij een verdere toename in het aantal luisteraars van het programma. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat de beheersing van de Nederlandse taal tegenwoordig een strenge voorwaarde is voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Dalmar

dalmar groot

Dalmar

In het jaar 2013 ziet het uitzendingschema van Dalmar er als volgt uit:

Beginners: Maandag tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Pluslessen Woensdag tussen 20.00 uur en 21.00 uur.

Naast de radio uitzendingen op 99.4 FM alle lessen opslaan op onze nieuwe website http://www.dalmarmedia.com en vervolgens “re-streaming on demand” aanbieden.

Het is de bedoeling om in 2013 zowel sterlessen, beginners- als pluslessen aan te bieden. Alle lessen worden onderverdeeld in twee delen.

Bereik doelgroep

Radio Dalmar is bekend bij migranten uit de Hoorn van  Afrika. Vooral in Den Haag en Amsterdam luisteren veel mensen omdat Radio Dalmar de enige radiozender is voor deze gemeenschap. Dalmar bestaat sinds 1996. In Den Haag is de Stichting Dalmar inmiddels ook gestart met de organisatie van taallessen op eigen locatie.

Duur van het project

In de planning is Radio Dalmar er van uit gegaan dat de uitzendingen per 8 januari 2013 kunnen starten. Er zullen 46 weken uitgezonden worden. Daarnaast hebben wij twee weekenden nodig voor evaluatie via de radio en één ontmoeting (gezamenlijke bespreking) met een groep van 20 á 25 luisteraars

MArtv

mar groot

Amazigh

Voor het maken en het uitzenden van tv programma’s werkt Adrar samen met Amazigh TV (KVK 30218854 0000). Deze organisatie bestaat sinds 2006. Zij zendt programma’s uit via de televisie en op internet:

Doelstelling en doelgroep

De Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam telt ongeveer 69.500 leden. Een grote meerderheid komt uit het Rif gebied in noord-Marokko. Door gebruik van het Berbers (Tarifit variant) bereikt Adrar een grote deel van deze gemeenschap. Vooral de nieuwe inkomers/inburgeraars zullen baat hebben van de taallessen die Adrar uitzendt.

Bereik

De lessen worden uitgezonden via de lokale televisie in Amsterdam (SALTO) en kunnen ook op de website van Amazigh TV gevolgd worden (www.amazightv.net).

Deze website wordt goed bezocht in Amsterdam. Door middel van het grote netwerk van Adrar in Amsterdam zal het bereik nog groter worden. Het netwerk bevat o.a.:

 • buurtparticipatie (buurtparticipatie.nl)
 • jongerencentrum Argan (argan.nl)
 • stichting Aknarij (aknarij.com)
 • het Euro-mediterrane centrum voor migranten (emcemo.nl)
 • stichting El Hizjra (elhizjra.nl)
 • stichting Izaouran (opgericht door berberse dichter Mohamed Chacha (geen website, gevestigd op van Woustraat 41 1HG)
 • en vele individuen werkzaam in het onderwijs en andere sectoren.

Circulo D.M

circulo groot

Circulo Dilecto

Dit Spaanstalige radioprogramma bestaat sinds 2002 in de huidige vorm en wordt elke donderdag van 20 – 21 uur op WereldFM van Salto uitgezonden. De redactie bestaat uit 19 vrijwilligers uit diverse Spaanssprekende landen en is goed ingevoerd in de Amsterdamse sociale kaart. Er is een vaste groep radiovrijwilligers met daar om heen een groep correspondenten die publiceert op de weblog. Op deze manier kunnen we ook vrijwilligers met wat minder tijd of die meer aan huis gebonden zijn een plekje geven in de redactie.

Bereik

De weblog trekt gemiddeld 3.000 bezoekers per maand. Circulo Dilecto bereikt diverse doelgroepen, waaronder ouderen die nog niet aan een inburgeringstraject hebben deelgenomen (oudkomers) en vrouwen die nog weinig actief zijn buitenshuis. Voor hen is de radio een eerste stap op weg naar emancipatie. Een derde doelgroep bestaat uit nieuwkomers. In onze uitzendingen richten wij ons ook op de overige Amsterdammers die belangstelling hebben voor de Spaanse en Latijns Amerikaanse culturen en de Spaanse taal. De uitzendingen zijn via de ether, de kabel en internet te beluisteren. Na afloop kunnen uitzendingen nog twee maanden lang beluisterd worden via “uitzending gemist”  op www.salto.nl

Een bevinding van het afgelopen jaar is ook dat inburgeraars met een diploma toch nog weinig zelfredzaam zijn in de Nederlandse taal. De focus ligt op het halen van het diploma. Daarna kan er door gebrek aan oefening makkelijk weer verlies van vaardigheden optreden. In dit verband lijkt het ons een goede zaak als DWI ook Spaans sprekende inburgeraars met een diploma attendeert via een mailing op de lessen via radio, TV en internet. Mensen kunnen dan thuis blijven oefenen.

Doelstelling project Nederlandse les voor Spaanssprekenden op de radio

Het doel van Nederlands leren via CíRCULO DILECTO RADIO is het vergroten van de vaardigheden in het Nederlandse spreek- en luistervaardigheid onder Spaanstaligen in Amsterdam. We willen zo de maatschappelijke participatie van deze tamelijk onzichtbare groep in de Nederlandse samenleving bevorderen. De taalachterstand van de allochtone bevolking in Nederland is nog steeds één van de redenen van de matige participatie.

De Nederlandse lessen via de radio kunnen een goede opstap vormen naar cursussen met face to face contact, bv. bij  Centro Hispanohablantes of een andere taalaanbieder. Tevens kunnen luisteraars gekoppeld worden aan vrijwilligers van bv het Gilde of stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact.

Ervaringen met de radio uitzendingen en productie van video journaals 2011/2012

Circulo Dilecto is per 1 september 2011, bij de aanvang van het nieuwe uitzendseizoen, gestart met de Nederlandse lessen op WereldFM van SALTO. De start van deze lessen is bekend gemaakt bij het netwerk van organisaties en sleutelfiguren die Spaans sprekenden bereiken. Voorbeelden hiervan zijn de vrijwilligersorganisaties die Spaans sprekenden bereiken, de ambassade, Instituto Cervantes, enz.

Tijdens de Amsterdamse Taalmarkt op 5 september hebben we ca. 70 Spaans sprekende inburgeraars kunnen attenderen op de NL lessen van Circulo Dilecto. We merken dat face tot face contact met potentiële deelnemers zeer belangrijk is voor de werving. Het gegeven dat de redactieleden afkomstig zijn uit de doelgroep zelf blijkt ook drempelverlagend te werken, mensen zien zo dat het haalbaar is om Nederlands te leren. We  willen hier blijvend aandacht aan besteden, en het is prettig om te zien dat de samenwerking in Edusom verband hier positief aan bijdraagt.

Crtv

 

crtv2

CRTV

In Amsterdam wonen volgens Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam per 1 januari 2006 officieel 6.829 mensen van Chinese afkomst. De meerderheid van deze Chinese gemeenschappen spreken Kantonees. Veel van hen werken in Chinese restaurants. Zij hebben vaak vanwege tijdgebrek geen mogelijkheden gehad Nederlands te leren. Het luisteren naar de radioprogramma’s van CRTV is voor hen een ideale manier om op een eenvoudige wijze kennis te nemen van de Nederlandse samenleving. De radioprogramma’s zijn dan ook zeer populair onder deze groep luisteraars. Volgens een onderzoek van Hogeschool InHolland in 2008 bereiken de radioprogramma’s naar schatting dagelijks 1.000 Kantonees sprekenden in Amsterdam.

Magazine

CRTV geeft sinds november 2008 iedere twee maanden een Nederlandstalig magazine uit.  CRTV ernaar streven de samenwerking met Stichting Edusom van samenwerkende migrantenomroepen in Amsterdam te vergroten. Verder zal CRTV trachten aan te sluiten bij het ‘Venster op Amsterdam’ van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, het expertisecentrum ETV.nl en AT5.