Instructie

Instructie lesbrief opstartlessen en beginnerslessen
Met een lesbrief kunt u zelfstandig oefenen met de Nederlandse taal. De lesbrief sluit aan bij de radio- en televisieles. Aan het eind van de lesbrief vindt u de goede antwoorden.

Bij de opstartlessen en beginnerslessen is audio beschikbaar. Je hoort de les en instructie voor de opdrachten. Je vindt de lessen onder de knop ‘ Lessen & Lesmateriaal’.

Instructie voor de audio

1. Klik op een les

2. Start de audio door te klikken op     instructie01
3. Begin met de les

Met deze knop instructie2 kun je de lesbrief groter maken.

Er zijn 9 opstartlessen, niveau A1
1 Kennismaken
2 Wonen
3 Familie, vrienden en buurtgenoten
4 Eten en drinken
5 De tijd en het weer
6 Gezondheid
7 Leren en werken
8 Een taxi bellen
9 Muziek!

Er zijn 42 beginnerslessen, niveau A1-min tot A1-plus
Thema 1: Gezondheid
1 Een afspraak maken
2 De wachtkamer
3 De huisarts
4 De fysiotherapeut
5 De tandarts
6 Herhaling thema 1

Thema 2: Op zoek naar werk
7 Werk vragen in een winkel
8 Praten en bellen over een baantje
9 Het sollicitatiegesprek deel 1: antwoord geven op vragen
10 Het sollicitatiegesprek deel 2: afspraken maken
11 Herhaling thema 2

Thema 3: Op het werk
12 De eerste werkdag
13 Hoe werkt de machine
14 Opdrachten
15 Vrij vragen
16 Herhaling thema 3

Thema 4: Kinderen en school
17 De kinderopvang
18 Kennismaken met de leraar en opbellen naar school
19 Samen naar de bibliotheek
20 Gesprek met een andere ouder op het schoolplein over schoolreisje
21 Herhaling thema 4

Thema 5: In en om het huis: wonen, verkeer en boodschappen
22 Praten over een nieuwe woning
23 Praatje met buren over veilig verkeer
24 In de supermarkt
25 Op de markt/ De reclame
26 Herhaling thema 5

Thema 6: Informatie vragen bij instanties
27 Informatie vragen over een opleiding
28 Informatie vragen over een lening
29 Advies vragen bij een probleem op het werk
30 Herhaling thema 6

Thema 7: Nederlandse cultuur
31 Feest!
32 In het Openbaar Vervoer

Overige lessen
33 Zwangerschap
34 Meedoen in het verpleeghuis
35 Het stadhuis. Een nieuw paspoort
36 Recepten
37 Aangifte doen van geboorte
38 Aangifte doen bij politie
39 Vrije tijd en vakantie
40 Een nieuwe woning zoeken
41 Verhuizen
42 Het inburgeringexamen