Missie & Visie

Zonder wortels kun je niet groeien

Momenteel wordt er in Amsterdam gewerkt aan de inrichting van een nieuwe voorziening voor basiseducatie, een voorziening waarin alle burgers van de stad via begeleide zelfstudie hun basisvaardigheden kunnen verbeteren. De nieuwe structuur, Venster op Amsterdam geheten, zal het karakter hebben van een netwerkorganisatie waarin verschillende organisaties met elkaar samenwerken en waarin de programma’s op de educatieve televisie, de leermogelijkheden die bibliotheken en wijkvoorzieningen bieden met elkaar verbonden zijn.

De samenwerkende Migrantenomroepen in Amsterdam verzorgen met vrijwilligers radio-,  televisie- en internetlessen voor verschillende groepen oudkomers en nieuwkomers. Sinds begin 2000 zonden Radio Ghanatta en Radio Dalmar lessen Nederlands uit voor Ghanezen en Somaliërs in de gemeente Den Haag en omstreken. In de loop der jaren werd dit initiatief verbreed naar Amsterdam en zijn nieuwe groepen actief in het project geworden: CRTV voor Chinezen, Circulo Dilecto voor Spaanstaligen, DemetTV voor Turken en AmazighTV voor Marokkanen (Berber sprekenden en binnenkort ook voor Arabisch sprekenden) zodat nu in principe een aanzienlijk deel van de nieuwkomers de taal- en informatieprogramma’s in het Nederlands, ondersteund in de eigen taal, kan beluisteren / bekijken. Naast de uitzendingen zijn de lessen te beluisteren en te bekijken op de websites van de organisaties.

strip2

Financiële en inhoudelijke steun

Deze activiteiten zijn de afgelopen jaren financieel en inhoudelijk ondersteund vanuit de Diensten Onderwijs van de gemeentes Den Haag en Amsterdam en het ITTA van de Universiteit van Amsterdam. Zonder die steun is het voor de betrokken migrantenomroepen onmogelijk dit onderdeel van hun uitzendingen te continueren en kwalitatief op peil te houden. Nu is het moment gekomen om een hechte vorm van samenwerking te zoeken en in de komende twee jaren een stevige basis te bouwen voor continuering en uitbouw van een uniek aanbod dat uitstekend past in een samenleving die het initiatief voor integratie en participatie bij de migranten zelf legt.

De lessen zijn door de presentatoren tijdens de radio uitzendingen op eigen wijze voor de luisteraars uitgewerkt en gepresenteerd. Voor de Turkssprekende- en Berbersprekende doelgroepen zijn de lessen uitgewerkt in de vorm van een serie TV lessen. Hierbij is de meest basale vorm van “teksttelevisie” gekozen, met een afwisseling van een diashow en docent in beeld. Evenals het lesmateriaal is de presentatie toe aan een kritische blik en bijstelling. De huidige presentatie van de lessen zal zo mogelijk verlevendigd worden door de aanwezigheid van gastpresentatoren die kunnen inspelen op de actualiteit. Voor alle omroepen geldt dat de doorverwijzing naar leslocaties in de buurt, de bibliotheken en informatie over het gebruik van de websites waarop geoefend kan worden als een rode draad door de uitzendingen loopt.

Het is de bedoeling dat er een uitwisseling gaat ontstaan tussen de presentatoren in de studio en de docenten in buurthuizen c.q. de coaches in taalmaatjestrajecten. In de komende jaren zullen Radio en Televisie integreren en een levendig, live-uitgezonden, programma bieden dat een mixture is van muziek, achtergrondinformatie, instructie over taal en maatschappij, en berichtgeving over het thuisland en de eigen cultuur. Luisteraars/kijkers worden uitgenodigd om in de uitzending te verschijnen (inbellen met of zonder beeld) en vragen te stellen.